Samsung
Samsung QLED TV
1
Pärast QLED 4K TV ostu registreeri oma ost 30 päeva jooksul
2
Sisesta: Ostukuupäev, mudeli number ja seerianumber järgnevasse vormi
3
Prindi garantiitalong välja või salvesta see elektrooniliselt.

Pikenda pildikvaliteedi garantiid 10 aastani

Sisesta ostudetailid, et registreerida 10 aasta pikkune sissepõlemise vastane garantii. garanteerib, et pikslid ei põle sisse. Saa rohkem teada sissepõlemise kohta.
i
Vajutades "registreeri" nõustud kõikide tingimustega

Kampaania reeglid

Osta Samsungi QLED 4K teler ja saad 10-aastase pildikvaliteedi garantii“

 1. SIA „Samsung Electronics Baltics“, registreerimisnumber: 40003963909, aadress: Duntes tn 6, Riia, LV-1013, Läti (edaspidi – Samsung) korraldab Samsungi QLED 4K teleri reklaamimise eesmärgil kampaania „Osta Samsungi QLED 4K teler ja saad 10-aastase pildikvaliteedi garantii“ (edaspidi – Kampaania).
 2. Kampaania kestab ajavahemikus 1. juulist 2020 kuni 31. detsembrini 2020 (edaspidi – Kampaania periood).
 3. Kampaania toimub Lätis, Leedus ja Eestis.
 4. Kampaaniatooted on järgmised Samsungi QLED 4K teleri mudelid: QE75Q90RATXXH, QE65Q90RATXXH, QE55Q90RATXXH, QE75Q85RATXXH, QE65Q85RATXXH, QE55Q85RATXXH, QE65Q82RATXXH, QE55Q82RATXXH, QE75Q70RATXXH, QE65Q70RATXXH, QE55Q70RATXXH, QE49Q70RATXXH, QE65Q67RATXXH, QE55Q67RATXXH, QE49Q67RATXXH, QE65Q65RATXXH, QE55Q65RATXXH, QE49Q65RATXXH, QE82Q60RATXXH, QE75Q60RATXXH, QE65Q60RATXXH, QE55Q60RATXXH, QE49Q60RATXXH, QE43Q60RATXXH, QE65LS03RAUXXH, QE55LS03RAUXXH, QE49LS03RAUXXH, QE43LS03RAUXXH, QE85Q95TATXXH, QE75Q95TATXXH, QE65Q95TATXXH, QE55Q95TATXXH, QE75Q90TATXXH, QE65Q90TATXXH, QE55Q90TATXXH, QE85Q80TATXXH, QE75Q80TATXXH, QE65Q80TATXXH, QE55Q80TATXXH, QE49Q80TATXXH, QE75Q77TATXXH, QE65Q77TATXXH, QE55Q77TATXXH, QE85Q70TATXXH, QE75Q70TATXXH, QE65Q70TATXXH, QE55Q70TATXXH, QE75Q67TAUXXH, QE65Q67TAUXXH, QE55Q67TAUXXH, QE50Q67TAUXXH, QE43Q67TAUXXH, QE85Q60TAUXXH, QE75Q60TAUXXH, QE65Q60TAUXXH, QE58Q60TAUXXH, QE55Q60TAUXXH, QE50Q60TAUXXH, QE43Q60TAUXXH, QE75LS03TAUXXH, QE65LS03TAUXXH, QE55LS03TAUXXH, QE50LS03TAUXXH, QE43LS03TAUXXH, QE32LS03TBKXXH, QE43LS05TAUXXH, QE55LS01TAUXXH (edaspidi iga mudel eraldi – Kampaaniatoode).
 5. Kampaanitoodeteks kvalifitseeruvad ainult SIA „Samsung Electronics Baltics“ levitatud tooted. Selle, kas valitud toode kvalifitseerub kampaaniatooteks, peab ostja ise müüja juures selgeks tegema.
 6. Iga Kampaaniaperioodil ostetud Kampaaniatoote eest saab ostja 10-aastase tootja pildikvaliteedi garantii (edaspidi – Laiendatud garantii). Laiendatud garantii annab ettevõte Samsung Electronics Co. Ltd., aadress 129 Samsung-Ro, Maetan-3dong, Yeongtong-gu, Suwon-si, Gyeonggi-do, Korea.
 7. Laiendatud garantii kehtib ainult Kampaaniatoote pildi ekraani sisse põletamise (burning-in") suhtes, st kui pilt või selle osa põletatakse teleri ekraani sisse olenemata vaadatavast sisust. „Pildi ekraani sisse põletamine“ tähendab teleri ekraani osa püsivat kahjustumist, mis võib tuleneda liikumatute piltide (nagu uudistevood ekraani allosas) pidevast kuvamisest.
 8. Laiendatud garantii kehtib Kampaaniatoodetele, mida on kasutatud tavapärases kodumajapidamise keskkonnas ja mille puhul on toimunud tahtmatu või juhuslik „pildi ekraani sisse põletamine“. Laiendatud garantii ei kehti juhul, kui ekraanile on pidevalt kuvatud liikumatuid pilte (nagu jpeg-pildifailid), liikumatute piltide elemente (nagu uudistevood ekraani alumises osas) või panoraamprogramme või 4:3 kujutise vorminguga programme. Laiendatud garantii ei kehti juhul, kui Kampaaniatoodet on kasutatud kommertseesmärgil.
 9. Laiendatud garantii kehtib alates ostu tõendaval dokumendil märgitud ostukuupäevast.
 10. Kampaaniatootele kehtivad garantiitingimused on Kampaaniatootega kaasas (tavagarantii tingimused) ja toodud selles dokumendis (laiendatud garantii tingimused). Kampaaniatootele kehtivad kõik tavagarantii tingimused, välja arvatud juhul, kui käesolevad Kampaania reeglid annavad laiendatud garantii eritingimused. Laiendatud garantii ei mõjuta kehtivates tarbijaõiguste seadustes sätestatud tarbijaõigusi.
 11. Laiendatud garantii ei mõjuta tavagarantii tingimusi Kampaaniatoote muude defektide suhtes.
 12. Laiendatud garantii saamiseks läheb ostja 30 päeva jooksul pärast ostukuupäeva veebilehele samsunggarantija.lt, samsunggarantija.lv või samsunggarantii.ee, registreerib oma ostu seal, valides Kampaaniatoote mudeli ja märkides ära seerianumbri, ostukuupäeva ja kinnituse, et ostja nõustub käesolevate reeglitega.
 13. Registreerimise õnnestumisel saab ostja välja trükkida või alla laadida laiendatud garantii sertifikaadi. Kui registreerimisel tekib probleeme, pöördub ostja klienditeeninduskeskusesse.
 14. Samsung ei võta endale vastutust olukorras, kus (a) registreerimistaotlused ei vasta Kampaania reeglitele (ebatäielik teave, pärast tähtaega esitatud taotlused jms), (b) tekivad telekommunikatsiooniteenustega seotud tõrked; (c) tekivad mis tahes tõrked, kahjustused või kahjud, mis tulenevad tingimustest, mida Samsung ei saa mõjutada.
 15. Laiendatud garantii kehtib Samsungi volitatud klienditeeninduskeskustes Lätis, Leedus ja Eestis. Samsungi volitatud klienditeeninduskeskuste nimekiri on toodud veebilehel www.samsung.lt (Leedu), www.samsung.lv (Läti), www.samsung.ee (Eesti).
 16. Ostja hoiab ostu tõendava dokumendi ja selle sertifikaadi alles ja garantiitaotluse esitamise korral esitab need Samsungi volitatud klienditeeninduskeskusesse. Laiendatud garantii sertifikaat kinnitab ostja õigust laiendatud garantiile.
 17. Kampaania on mõeldud ainult ostjatele, kes ostavad jaemüüja juurest. Kampaania ei ole mõeldud neile, kes ostavad toote edasimüümise eesmärgil. Kampaania on mõeldud ainult tarbijatele.
 18. Kui ostja ei ole täitnud Kampaaniareegleid või on Kampaanias pettusega osalenud, kaotab ta õiguse laiendatud garantiile.
 19. Kampaaniaga seonduvaid kaebusi saab Samsungile esitada kuni 31. detsembrini 2020. Selleks helistage või kirjutage:

Mis on ekraani pikslite "sissepõlemine"?

Pikslite sissepõlemine on püsiv tagajärg ekraani kindlates kohtades, mis võib juhtuda siis, kui ekraanil püsib pikemat aega sama pilt

Samsungi telerid on kaitstud sissepõlemise vastu ning näitavad eredat ja ergast pilt pika aja vältel

Sissepõlemise vastane garantii kehtib ainult QLED 4K teleritel, mis on normaalses kodukasutuses ja millel on toimunud juhuslik sissepõlemine. Sissepõlemise vastane garantii ei kehti kommertskasutuses olevate QLED telerite puhul, samuti sihiliste sissepõletamiste korral, pideva pildi kuvamise korral ekraanil (nagu jpeg failid), samuti püsivate pildielementide korral (nagu aktsiainfo või uudisteriba teleriekraanil) või teleprogrammide vaatamisel panoraam- või 4:3 formaadis.